واحد اندازه گیری کار و انرژی در حل جدول جواب جدولانه یک

واحد اندازه گیری کار و انرژی در بازی جدولانه | جواب واحد اندازه گیری کار و انرژی در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | واحد اندازه گیری کار و انرژی در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.
جواب ژول میباشد

نظر خود را در مورد پست بنویسید ...